Cyfle i ddysgu / defnyddio Flutter in-ddy-rïal-wyrld!

Ydych chi’n nabod unrhyw un sy’n edrych am gyfle i weithio ar app Flutter i elusen enwog ym Mhrydain?

Dwi’n edrych am rywun brwdfrydig i helpu gyda phase 2 y project.

O hyn o bryd, UI changes fydd o ac efalle functionality syml newydd.

Arian poced sydd ar gael i ddechrau, ond ar ôl dweud hwnna, oes mae’r gwaith o safon, bydden nhw wedyn yn gallu perthyn y prosiect, gweithio gyda’r client yn direct a phenderfynu faint i tsiarjo nhw yn y dyfodol.

Bydd o’n gyfle da i weithio ar broject sydd wedi cael ei chreu yn barod gydag ychydig o twïcs yma ac acw a rhoi ar y CV heb orfod ysgrifennu’r holl beth!

2 Likes

Hi Pawb,

Mae hon yn edrych fel cyfle dda i cael profiad ac debyn bach o pres. Beth am Myfyrwyr Cyfrifiadureg yn prifysgol bangor ???

pob lwc yn cael rhywun

Stefano :slight_smile:

1 Like