Cyhadledd Technoleg a'r Gymraeg 2021 / Technology and Welsh Language Conference 2021

Cofrestru ar agor ar gyfer Technoleg a’r Gymraeg 2021 http://techiaith.cymru/cynadleddau/cynhadledd-2021/ .
Cynhadledd fywiog o’n blaenau, i’w hagor gan Eluned Morgan #Cymraeg @yrawrgymraeg #yagym Siaradwyr gwadd rhyngwladol ac o Gymru. I weld yr amserlen ewch I http://techiaith.cymru/cynadleddau/cynhadledd-2021/rhaglen-y-gynhadledd-2021/

Registration open for the Technology and the Welsh Language 2021 Conference http://techiaith.cymru/conferences/conference-2021/?lang=en
A lively conference ahead, to be opened by Eluned Morgan #Cymraeg @yrawrgymraeg #yagym. International and Welsh guest speakers. View the Conference Programme http://techiaith.cymru/conferences/conference-2021/conference-programme-2021/?lang=en

1 Like

Hi Pawb

Mae yr slidiau ac Fideos yma

http://techiaith.cymru/cynadleddau/cynhadledd-2021/cyflwyniadau-2021/

Stefano :slight_smile:

Hi All,

The slides and videos are here

http://techiaith.cymru/conferences/conference-2021/presentations-2021/?lang=en

Stefano :slight_smile: