Datblygwr Cyfieithu Peirianyddol Cymraeg<>Saesneg / Machine Translation Developer

Cyfle cyffrous arall i ymuno gyda’n tîm Technolegau Iaith, y tro yma i arbenigo ar gyfieithu peirianyddol Manylion y Swydd | Swyddi Prifysgol Bangor.

Another exciting opoptunity to join in our Language Technologies team, this time to specialize in machine translation Job Details | Bangor University Jobs.