Swydd Peiriannydd Meddalwedd ar Gael / Software Engineer Post

Swydd Peiriannydd Meddalwedd ar Gael

Rydym yn chwilio am beiriannydd meddalwedd ychwanegol i weithio yn yr Uned Technolegau Iaith. Dyma gyfle gwych i ymuno gyda thîm arloesol sy’n datblygu adnoddau a chydrannau technolegau iaith a lleferydd ar gyfer y Gymraeg. Mwy o fanylion ar gael yma

Software Engineer Post

We’re looking to hire an additional software engineer to join the Language Technologies Unit. This is a great opportunity to join an innovative team developing speech and language technology resources and components for Welsh. Further details may be had here.

2 Likes

Application Deadline is 5pm Today so make an application if you want to come and work in our team developing innovative Welsh Language Speech Recognition