Swydd Terminolegydd / Terminolegydd Cynorthwyol (cyfnod mamolaeth) / Job Terminologist / Assistant Terminologist (Maternity cover)

Cyfle gwych i chi ymuno â chriw terminolegwyr Prifysgol Bangor: swydd dros dro cyfnod mamolaeth. Gweld - https://jobs.bangor.ac.uk/details.php.cy?id=QR0FK026203F3VBQB7V68LOPI&nPostingID=5389&nPostingTargetID=5735&mask=extcy&lg=CY

Great opportunity to join Bangor University’s terminology team: temporary post to cover maternity leave - see https://jobs.bangor.ac.uk/details.php.en?id=QLYFK026203F3VBQB7V68LOTX&nPostingID=5390&nPostingTargetID=5736&mask=stdext&lg=UK…